Informace o e-mailech od BetStars

Máte potíže s příchozími e-maily od BetStars?

Ve snaze bojovat s rostoucím počtem nevyžádaných e-mailů zavádějí poskytovatelé služeb a softwaru nová řešení v oblasti filtrů spamu. Neúmyslně je vysoký počet běžných e-mailů chybně označován jako SPAM a není zařazen do doručené pošty. Namísto toho jsou tyto falešné spamy blokovány nebo končí ve složkách SPAM či BULK. Někdy jsou automaticky vymazány. To může být příčinou, proč od BetStars nedostáváte důležité informace o transakcích a přicházíte o skvělé novinky, události a akce.

Abyste si zajistili doručení všech e-mailů od BetStars, postupujte prosím podle pokynů níže a přidejte si BetStars na seznam bezpečných nebo povolených odesilatelů ve službách nebo programech, které používáte.

PRO POSKYTOVATELE E-MAILOVÝCH/INTERNETOVÝCH SLUŽEB:

PRO E-MAILOVÉ KLIENTY A ANTISPAMOVÉ PROGRAMY:

PRO POSKYTOVATELE E-MAILOVÝCH/INTERNETOVÝCH SLUŽEB:

AOL 7, 8

Přidejte ID e-mailu do svého adresáře („Address Book“) v AOL. Uděláte to takto:

 1. Jděte na Keyword Mail Controls.
 2. Zvolte uživatelské jméno patřící k e-mailu (např. „HomeBiz Tip E-Mag“).
 3. Nyní vyberte „Customize Mail Controls“ (Upravit ovládání e-mailu) k tomuto uživatelskému jménu.
 4. U AOL 7.0 zadejte v části „exclusion a inclusion parameters“ (parametry pro vyloučení a zahrnutí) domény, ze kterých jsou zasílány e-maily od BetStars: pokerstars.cz
 5. Pro AOL 8.0 zvolte „Allow mail from AOL Members and addresses listed“ (Povolit e-maily od členů AOL a z uvedených adres).
 6. Napište pokerstars.cz
 7. Klikněte na „Add“ (Přidat).
 8. Zvolte „OK“, které se objeví v dolní části.

AOL 9,0

Přidejte si e-mailové adresy BetStars na seznam přátel (adresář).

Prostřednictvím e-mailu:

 1. Otevřete e-mail od BetStars.
 2. Klikněte na adresu BetStars. Tím se vám otevře nové okno nazvané Info.
 3. Klikněte na „Add to address book“ (Přidat do adresáře). Poté se otevře další nové okno.
 4. Klikněte na „Save“ (Uložit).

Ručně:

 1. Na horní navigační liště zvolte „Settings“ (Nastavení). Otevřete tím nové okno s názvem „AOL Settings: Customize your AOL experience“ (Nastavení AOL: Upravit fungování AOL).
 2. Klikněte na „Spam Controls“ (Nastavení spamu). Otevře se další nové okno nazvané „Mail and Spam Controls“ (Nastavení spamu a e-mailů).
 3. Klikněte na „Customer Sender List“ (Seznam odesilatelů).
 4. Zatrhněte „Allow only the senders and domains listed below“ (Povolit jen níže uvedené odesilatele a domény).
 5. Napište pokerstars.cz a klikněte na „Add“ (Přidat).
 6. Klikněte na „Save“ (Uložit).
 7. Klikněte na „Save“ (Uložit).

EARTHLINK:

Používání TotalAccess Mailbox (Windows):

 1. Nejprve potřebujete mít e-mailovou schránku na TotalAccess, proto otevřete TotalAccess a zvolte Mailbox.
 2. Klikněte na tlačítko „Address“ (Adresy).
 3. V menu File (v menu TotalAccessu klikněte na File) zvolte New Company (Domain).
 4. Do poskytnutého místa zadejte pokerstars.cz a klikněte na „Add“ (Přidat).
 5. Pro přidání jména domény klikněte na „Ok“.

Prostřednictvím Web Mailu (Macintosh nebo Windows Online):

 1. Klikněte na „Address Book“ (Adresář) v menu po levé straně, kde se nachází doručená pošta a další složky pošty.
 2. Klikněte na „All Categories“ (Všechny kategorie) v rolovacím menu (uprostřed bílé obrazovky, v adresáři pod zaškrtnutými položkami) a zvolte Companies (Domains).
 3. Klikněte na tlačítko „Add“ (Přidat) (vedle Companies (Domains) v menu kategorií).
 4. Do poskytnutého místa zadejte pokerstars.cz.
 5. Klikněte na „Allow This Company (Domain)“ (Povolit tuto firmu (doménu)), čímž přidáte název domény.
 6. Klikněte na „Save“ (Uložit – vpravo nahoře).

EXCITE/iWon/MyWay

Ze stránky předvoleb

 1. Po přihlášení do e-mailu Excite klikněte na odkaz „Mail Preferences“. Na následující stránce naleznete pod nadpisem „Spam Prevention Tools“ a podtitulem „Block List“ odkaz „Safe List“.
 2. Klikněte na „Safe List“.
 3. Pod nápis „Type a single email address (or domain):“ uveďte @betstars.cz . Klikněte na „Add“ (Přidat).
 4. Až skončíte, klikněte na „Save“.

Berte prosím na vědomí, že pokud jste si v poště zřídili jeden nebo více filtrů, požadavky bezpečného seznamu je přeskočí. Takže pokud vám přijde e-mail s adresou nebo doménou, kterou máte ve svém bezpečném seznamu, a narazí na nějaký filtr, bude zpráva spíše zařazena do speciální filtrované složky než mezi doručené zprávy.

Z vaší složky BULK

Pokud se e-mail od BetStars zařadí do vaší složky Bulk místo do doručených zpráv, můžete nás přidat na váš bezpečný seznam následujícím způsobem:

 1. Ve složce Bulk zaškrtněte pole vedle jména odesílatele zpráv. Poté klikněte na tlačítko „Not Bulk“. Dále vyberte BetStars a klikněte na „Save“.
 2. Z obsahu zprávy klikněte na odkaz „This is not Bulk Mail“, který naleznete na začátku zprávy. (Pod políčkem „From“.) Poté vyberte BetStars a přidejte ho do svého bezpečného seznamu („Safe List“) a klikněte na „Save“.

Hotmail nebo MSN:

 1. Otevřete svou poštu na Hotmailu.
 2. Klikněte na „Option link“ na záložkách hlavního menu.
 3. Klikněte na odkaz „Junk E-Mail Protection“.
 4. Klikněte na „Safe List“.
 5. Do políčka pod „Type an address or domain“ zadejte pokerstars.cz.
 6. Klikněte na „Add“ (Přidat).
 7. Pokud e-mail od BetStars najdete ve složce Junk Mail, klikněte na „This is not Junk Mail“. Zabráníte tím e-mailům ze stejného zdroje, aby v budoucnu končily ve složce Junk Mail.

JUNO:

Pro nastavení bezpečného seznamu:

 1. Klikněte na „OPTIONS“ uvnitř e-mailu na webu.
 2. Poté na obrazovce „Mail Options“ klikněte na odkaz „Safe Lists“.
 3. Objeví se „Options: Safe List“ a zobrazí se váš současný bezpečný seznam.
 4. Do svého bezpečného seznamu vepište následující adresy do políčka pod „Add Address to Safe List“: 
  events@betstars.cz 
  support@betstars.cz 
  cashier1@betstars.cz
 5. Klikněte na „Add“, čímž přidáte adresu do seznamu vpravo.
 6. Po dokončení klikněte na „Save“.

NetZero:

 1. Klikněte na „Options“ (u druhé řádky dole vedle adresáře).
 2. Klikněte na „Safe list“ (ve vzdáleném pravém sloupci, třetí možnost dolů pod Filtering).
 3. Do poskytnutého místa, Add Address to Safe List, zadejte: 
  events@betstars.cz 
  support@betstars.cz 
  cashier1@betstars.cz
 4. Klikněte na „Save“ (tlačítko vpravo) pro aplikaci zvolených možností pošty.

Yahoo:

 1. Otevřete svou poštu Yahoo.
 2. Klikněte na „Mail Options“.
 3. Klikněte na „Filters“.
 4. Klikněte na „Add“ (Přidat).
 5. V horním řádku nazvaném „From header:“ se ujistěte, že v rozbalovacím menu je zvoleno „Contains“.
 6. Klikněte na textové políčko vedle tohoto rozbalovacího menu, pak zadejte @betstars.cz. Ve spodní části, kde se píše „Move the Message To:“ zvolte v rozbalovacím menu „Inbox“.
 7. Klikněte znovu na „Add Filter“.
 8. Pokud byl e-mail přesunut do vaší složky „bulk“ prostě otevřete zprávu a klikněte na odkaz „This is not Spam“ vedle políčka „From“.

SBCGlobal:

 1. Otevřete svou poštu SBCGlobal.
 2. Klikněte na „Mail Options“.
 3. Klikněte na „Filters“.
 4. Klikněte na „Add Filter“.
 5. V horním řádku nazvaném „From header:“ se ujistěte, že v rozbalovacím menu je zvoleno „Contains“.
 6. Klikněte na textové políčko vedle tohoto rozbalovacího menu, pak zadejte pokerstars.cz. Ve spodní části, kde se píše „Move the Message To:“ zvolte v rozbalovacím menu „Inbox“.
 7. Klikněte znovu na „Add Filter“.
 8. Pokud byl e-mail přesunut do vaší složky „bulk“ prostě otevřete zprávu a klikněte na odkaz „This is not Spam“ vedle políčka „From“.

Google Mail (GMail)

 1. Na levé straně obrazovky klikněte na „Kontakty“.
 2. Jakmile se otevřou, klikněte na „Vytvořit kontakt“.
 3. Pojmenujte svůj kontakt – BetStars (nebo něco relevantního).
 4. Do políčka „Hlavní e-mail“ zadejte @betstars.cz.
 5. Klikněte na Uložit a máte hotovo.

PRO E-MAILOVÉ KLIENTY A ANTISPAMOVÉ PROGRAMY:

Cloudmark SpamNet

Zvolte Cloudmark | Options... v Cloudmark SpamNet liště nástrojů v Outlooku.

 1. Klikněte na Advanced.
 2. Jděte na záložku „Whitelist“.
 3. Klikněte na tlačítko „Add“.
 4. Napište pokerstars.cz.
 5. Klikněte na „OK“.

Mailblocks

 1. Klikněte na záložku „Addresses“.
 2. Klikněte na „New“.
 3. Napište @betstars.cz
 4. Pod Receiving Options nezapomeňte zvolit „Accept Mail From This Address“.
 5. Pod Other options nezatrhávejte „Display in People Picker“.
 6. Klikněte na „Submit“.
 7. Klikněte na „OK“.

MailShield

 1. Na panelu nástrojů klikněte na „Friends“.
 2. Klikněte na „Add“ (Přidat).
 3. Napište @betstars.cz
 4. Klikněte na „OK“.

MailWasher

 1. Klikněte na „Tools“, poté na „Blacklist & Friends“.
 2. Klikněte na Add... vpravo, strana Friends list.
 3. Přesvědčte se, zda je vybráno „Wildcard expression“.
 4. Napište *pokerstars.cz.
 5. Klikněte na „OK“.
 6. Klikněte na „OK“.

McAfee Spamkiller

 1. Z postranní lišty klikněte na „Friends“.
 2. Klikněte na „Add“ (Přidat).
 3. Pod „Friend type“ vyberte „All users at a domain“.
 4. Do políčka na adresu vepište pokerstars.cz.
 5. Klikněte na „OK“.

Norton AntiSpam

 1. Spusťte Norton AntiSpam, klikněte na záložku „Status & Settings“.
 2. Klikněte na „AntiSpam“ (uprostřed obrazovky).
 3. Klikněte na žluté tlačítko „Configure“ (vpravo dole na obrazovce).
 4. Klikněte na „Allowed List tab“ (druhá záložka na seznamu).
 5. Klikněte na tlačítko „Add“ (vlevo dole).
 6. Do pole s e-mailovou adresou zadejte 
  events@betstars.cz 
  support@betstars.cz 
  cashier1@betstars.cz
 7. Klikněte na „OK“.

Outlook 2003

 1. Spusťte Outlook.
 2. V menu „Tools“ klikněte na „Options“.
 3. Pod záložkou „Preferences“ klikněte na „Junk E-mail“.
 4. Na záložce „Safe Senders“ klikněte na „Add“.
 5. V dialogovém okně „Add address or domain“ napište pokerstars.cz a poté klikněte ne „OK“.
 6. Kliknutím na „OK“ zavřete dialogové pole „Junk E-mail Options“.
 7. Kliknutím na „OK“ zavřete dialogové pole „Options“.

Oddpost

 1. Zkontrolujte složku „Probably Spam“.
 2. Pokud uvidíte, že e-mail od BetStars byl zařazen nesprávně, vyberte ho a klikněte na tlačítko „Move to Inbox and Mark as Not Spam“.

SpamButcher

 1. Klikněte na tlačítko „Configure“ .
 2. Přejděte pod záložku „Known Senders“.
 3. Klikněte na „Add“ pod „Known Good Senders and Recipients“.
 4. Napište pokerstars.cz.
 5. Klikněte na „OK“.
 6. Klikněte na „OK“.

Spam Inspector

 1. Zvolte Spam Inspector, poté „Manage Friends List“ buď z lišty nástrojů Spam Inspector nebo z menu programu Outlook.
 2. Pod „Add a New Friend“ zvolte E-mail.
 3. Zvolte doménu.
 4. Napište pokerstars.cz.
 5. Klikněte na tlačítko >>.
 6. Klikněte na „Close“.

Spam Interceptor

 1. Jděte na odkaz Trusted link pod > Authentication Lists.
 2. Napište *@betstars.cz
 3. Klikněte na „Add“ (Přidat).

Spameater Pro

 1. Na bočním panelu klikněte na „Filters“.
 2. Klikněte na záložku „Approved Senders“.
 3. Klikněte na „Add Filter“.
 4. Do pole adresy napište pokerstars.cz.
 5. Zvolte „Email Domain“ pod Address Type.
 6. Klikněte na „OK“.

SpamPal

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu koše SpamPal.
 2. V menu klikněte na „Add to Whitelist“.
 3. Napište *@betstars.cz
 4. Klikněte na „Add“ (Přidat).

Spam Sleuth

 1. Zvolte „File“, a poté „Configure“.
 2. Přejděte do kategorie „Friends“.
 3. Ujistěte se, že jste zaškrtli „Active“.
 4. Napište *@pokerstars.cz na linku u vstupního pole.
 5. Klikněte na „OK“.

Jiné e-mailové služby, klienti nebo antispamový software:

Pokud se vám e-maily od BetStars zařadí do složky „Bulk“ nebo „Junk“, zkuste BetStars zařadit do svého adresáře nebo seznamu kontaktů.

Jestliže není tato funkce dostupná, zkuste zprávu přesunout mezi doručené nebo si ji zkuste sami poslat.

Pokud budou filtrovány i další zprávy, napište e-mail nebo zavolejte svému poskytovateli internetu nebo technické podpoře filtru nevyžádané pošty a zeptejte se, jak si zajistit doručení všech e-mailů od BetStars.

Certifikace e-mailů od BetStars

Return Path SafeListed Sender Seal

Firma BetStars získala Return Path Web Seal. Return Path je předním poskytovatelem služeb v oblasti reputace, který nabízí hodnocení praktik společností, zařazení na „bílou listinu“ a monitorovací programy pro odesilatele legitimních e-mailů. Herna BetStars je pyšná, že splňuje požadavky na zařazení na Bezpečný seznam Return Path a v otázce e-mailových praktik je důvěryhodná.

Zpět na začátek

Zodpovědné hraní

Responsible Gaming

Zavázali jsme se podporovat zodpovědné hraní a současně chceme hráčům poskytnout zábavnou a pozitivní herní zkušenost.