Důvody, proč nemůžeme smazat údaje z českého účtu

Na základě aktuálních licenčních požadavků v České republice musíme mimo jiné dodržovat i zákon č. 253/2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

§ 16 odst. 1 tohoto zákona stanovuje, že nesmíme smazat, zničit ani změnit žádné informace uložené v naší databázi po pevně danou dobu (nejméně 10 let po provedení poslední transakce klientem nebo po uzavření účtu klienta).

Tento požadavek předčí jakákoliv práva, která mohou vzejít z jiné legislativy (včetně mimo jiné zákonů o ochraně údajů).

Zpětná vazba

Odpověděl tento článek na vaši otázku?

Související články v nápovědě