Jak vám můžeme pomoci?

Více informací o zásadách zodpovědného hraní

Naše zásady zodpovědného hraní si můžete přečíst na naší webové stránce.

Můžete je také najít v našem softwaru pod:

  1. Nápověda
  2. Informace
  3. Zodpovědné hraní“ (počítač) nebo „Více“ > „Zodpovědné hraní“ (mobil).

Zpětná vazba

Odpověděl tento článek na vaši otázku?

Související články v nápovědě