Postup ověření metodou Know Your Customer

Proč musím ověřit svůj účet?

Musíme se ujistit, že se dodržují naše licenční a právní požadavky, a že máme doklad od našich hráčů o jejich věku, totožnosti a adrese. Tento kontrolní postup se nazývá „Know Your Customer(KYC).

Jako poskytovatel hazardních her podléhající regulacím musíme zajistit, aby veškeré herní aktivity na naší stránce:

 • Byly spravedlivé a bezpečné.
 • Nebyly propojené s kriminální činností.
 • Odpovídaly profilům zákazníků a našemu chápání jejich aktivit.

Tento postup je podobný, jako když si zakládáte bankovní účet a banka sbírá informace o zákaznících za účelem identifikace a ověření.

K potvrzení totožnosti a věku hráče používáme elektronické kontroly. Bohužel nedokážeme ověřit 100 % našich zákazníků elektronicky, v těchto případech nám budete muset dokumenty KYC zaslat.

Které dokumenty mohu zaslat?
Doklad totožnosti

Jako doklad totožnosti (ID) přijímáme tyto dokumenty:

 • Pas
 • Řidičský průkaz – není platný pod licencemi .GR a .DE**
 • Občanský průkaz

**(U účtů .UK nepřijímáme provizorní řidičské průkazy.)

Pokud nemůžete poskytnout nic z výše uvedeného, přijmeme jeden z těchto dokumentů:

 • Průkaz člena ozbrojených sil
 • CitizenCard nebo PASS card™ (musí se zaslat spolu s rodným listem, na kterém jsou stejné údaje).
Dokument k prokázání adresy

Jako dokument k prokázání adresy můžete zaslat některé z následujících:

 • Účet za energie (plyn, vodu, elektřinu, internet, pevnou linku nebo TV) ne starší než 3 měsíce
 • Řidičský průkaz**
 • Výpis z bankovního účtu (ne starší než 3 měsíce)***
 • Výpis z kreditní karty (ne starší než 3 měsíce)***
 • Nájemní smlouva (s datem a podpisem)
 • Dopis od zaměstnavatele / výplatní páska
 • Dopis ohledně daní nebo komunikace s úřady
 • Doklad o pojištění domácnosti nebo motorových vozidel (ne starší než 12 měsíců)
 • Maďarskou kartu s adresou pro hráče pobývající v Maďarsku.
 • Tyto země přijímají Propisku:
  • Rusko
  • Bělorusko
  • Ukrajina
  • Uzbekistán
  • Arménie

**(nepřijímá Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Německo, Gruzie, Kazachstán, Moldávie, Mongolsko, Rusko, Ukrajina a Uzbekistán.)

***(u účtů .FR nelze považovat za dokument k prokázání adresy.)

Pokud nemáte žádný z těchto dokumentů, níže najdete seznam dalších přijatelných dokumentů:

 • Dopisy vystavující instituce o vašich financích (např. akreditiv, převoditelný akreditiv banky, investiční dopis)
 • Dopis z místního úřadu
 • Dopis z orgánu veřejné správy
 • Dopis ohledně sociálního pojištění
 • Rezidenční doklad (ne starší než 3 měsíce)
Dokumenty z banky / dokumenty týkající se kreditní karty

V rámci naší nepřetržité snahy o ochranu bezpečnosti údajů našich zákazníků a pokračujícího závazku jednat v souladu s bezpečnostním standardem PCI DSS (Standard ochrany dat průmyslu platebních karet) před odesláním dokumentů zkontrolujte, že:

 • Je vidět pouze prvních 6 číslic a poslední 4 číslice z čísla vaší karty. Všechny ostatní číslice musí být ošetřeny (zakryty nebo schovány) tak, aby byly nečitelné (1234 56*****7777).
 • Nezasílejte nám kopii zadní strany vaší kreditní / debetní karty (karet).
 • Pokud své bankovní výpisy dostáváte online:
  • Pošlete nám snímek obrazovky s vaším výpisem.
  • Přesvědčte se, že číslo na kartě je zakryté podle pokynů výše.
  • Vaše adresa, celé jméno a datum jsou vidět (ne starší než 3 měsíce).
  • Na pořízeném snímku musí být vidět celá obrazovka zařízení a URL (adresa webové stránky).
 • Pokud se čísla kreditní / debetní karty na vašem bankovním výpise nevyskytují, zašlete nám příklad poslední transakce na váš uživatelský účet.

** Jako platný doklad o adrese nepřijímáme bankovní výpisy z online bank, jako jsou Revolut, Monese, Monzo, Atom, N26, Pockit Ltd atd.

Co mají splňovat dokumenty KYC?

U dokladů totožnosti musí být viditelné toto:

 • Vaše celé jméno
 • Datum narození
 • Datum vystavení nebo datum konce platnosti
 • 4 rohy dokumentu
 • Podpis

U dokladů o adrese musí být viditelné toto:

 • Vaše celé jméno
 • Vaše aktuální adresa
 • Datum vydání (ne starší než 3 měsíce)
Příklad přijímaných dokumentů
Doklad totožnosti

DŮLEŽITÉ: Obličeje na fotografiích jsou rozmazané z důvodu ochrany údajů. Tyto fotografie jsou pouze vzory. Přesvědčte se, že na vašich kopiích je váš obličej zřetelně vidět.

Příklad ID FRPříklad 1 ID FR

Příklad IT IDPříklad 1 IT ID

Příklad UA IDPříklad 1 UA ID

Řidičský průkaz

DŮLEŽITÉ: Obličeje na fotografiích jsou rozmazané z důvodu ochrany údajů. Tyto fotografie jsou pouze vzory. Přesvědčte se, že na vašich kopiích je váš obličej zřetelně vidět.

Příklad FR DLPříklad 1 FR DL

Příklad RO DLPříklad RO DL

Příklad UA DLPříklad 1 UA DL

Pas

DŮLEŽITÉ: Obličeje na fotografiích jsou rozmazané z důvodu ochrany údajů. Tyto fotografie jsou pouze vzory. Přesvědčte se, že na vašich kopiích je váš obličej zřetelně vidět.


Příklad UA PPPříklad CA PP

Příklad nepřijímaných dokumentů
 • Obrázky i text musí být čitelný, jasný a mít dobré rozlišení.

Doklad IT je rozmazaný

Fotokopie

 • Fotografie fotokopií nepřijímáme.

Příklad fotokopie

Ořezáno

 • Musí být viditelné 4 rohy dokumentu, včetně kódu MRZ nebo jedinečného čísla dokladu.

Příklad ořezaného PP

Nečitelné / zakryté informace

 • Důležité součásti dokumentu (např. datum narození nebo jedinečné číslo dokladu) musí být viditelné, aby se potvrdila věrohodnost.

Příklad zakrytého dokumentu

Jaké přijímáme formáty dokumentů?

Přijímáme tyto:

 • Naskenované kopie
 • Digitální fotografie původního dokumentu (pokud je fotografie jasná)
 • Snímky obrazovky, jak je uvedeno výše
 • Fotografie/obrázky musí být čitelné a jasné
 • Obrázky musí být v plných barvách
 • .pdf
 • .doc
 • .bmp
 • .png
 • .jpg

Jak mohu své dokumenty nahrát?

Své dokumenty můžete nahrát prostřednictvím našeho softwaru, aplikace nebo webových stránek.

Chcete-li nahrávat přes webovou stránku nebo mobilní telefon:

Nahrát dokumenty
Proč jste mě požádali o další dokumenty?

Občas vás na základě vaší aktivity můžeme požádat o další dokumenty ke splnění našich regulačních povinností nebo k dalšímu ověření. Abychom vás (a sebe) mohli při hraní na našich stránkách chránit, musíme svým zákazníkům a jejich aktivitě rozumět.

Tímto procesem nemusí procházet všichni zákazníci, ale pokud to u vás nutné bude, budeme vás ohledně nezbytných dokumentů kontaktovat.

Přesvědčte se, že máte aktuální e-mailovou adresu, protože v některých případech to může mít vliv na možnosti her.

Co je Zdroj majetku a proč je důležitý?

Zdroj majetku uvádí, jak zákazník nebo jeho rodina přišla k celkovému majetku. Např. budeme muset zkoumat činnosti, které generují finanční zisk nebo přispívají k finančním ziskům a jiným aktivům.

Příklady zdroje majetku:

 • Dědictví
 • Investice
 • Vlastnictví společnosti
 • Zaměstnání

Tento proces nám pomáhá bránit legalizaci výnosů z trestné činnosti na našich stránkách a chránit hráče od nezodpovědného hraní.

Jaké dokumenty jsou k prokázání zdroje majetku potřeba?

Žádné obavy, požádáme vás jen o dokumenty nutné pro vaše sázení. Podpůrné dokumenty k ověření majetku mohou zahrnovat následující:

 • Výplatní pásky (za poslední tři měsíce).
 • Podepsaný dopis od zaměstnavatele s hlavičkou, který potvrzuje plat, datum nástupu do zaměstnání a profesi.
 • Bankovní výpis s posledními třemi platbami.
 • Investiční výkazy.
 • Pokud je zákazník OSVČ, kopie účetnictví s platem a podrobnostmi o zákazníkovi.
 • Dopis od právního zástupce, který se stará o prodej nemovitosti nebo firmy.
 • Jiný jasný doklad ohledně vašich výher z pokeru/hazardu (včetně loterie).
Co je zdroj financování a proč je důležitý?

Zdroj financování uvádí přímý zdroj financí zákazníka, např. metodu vkladu použitou k připsání prostředků na účet hráče.

Naše licenční a právní povinnosti vyžadují, abychom od našich hráčů získávali konkrétní informace k provedení našich interních bezpečnostních kontrol.

Ve všech případech (bez ohledu na umístění) musíme zajistit:

 • Že účet používá oprávněná osoba.
 • Že chráníme naše hráče od podvodu nebo propojení s ilegální činností.
 • Naši hráči mohou na našich stránkách hrát způsobem, který nepoškozuje jejich osobní a finanční blaho.
 • Jednáme podle zákonů a nařízení oblastí, ve kterých provozujeme svou činnost.

Dokumenty k ověření zdroje financování
 • Bankovní karta
 • Účet e-peněženky
 • Předplacený poukaz
 • Bankovní převod
 • Převody mezi hráči (tyto převody nejsou možné ve všech licencích).

Co se stane, když dokumenty nezašlu?

Pokud se nám nepodaří vás zkontaktovat nebo nebudete moci zaslat požadované dokumenty, budeme vám možná muset omezit účet do doby, než tyto informace obdržíme.

Jsou mé dokumenty a informace uložené bezpečně?

Zavedli jsme veškerá opatření k ochraně totožnosti našich hráčů a veškerých citlivých informací, které sbíráme.

K ochraně vašich informací jsme zavedli interní omezení.

K těmto informacím nemá přístup nikdo jiný s výjimkou hráče samotného nebo případů popsaných v rámci naší Ochrany soukromí, která je k dispozici na našich webových stránkách.

Všichni naši zaměstnanci musí Ochranu soukromí dodržovat, aby informace o našich hráčích zůstaly v tajnosti. Tato povinnost pro naše zaměstnance platí i po tom, co naši organizace opustí. Investujeme do nejnovějších technologií bezpečnostní architektury, které námi uchovávané údaje chrání.

Zpětná vazba

Odpověděl tento článek na vaši otázku?

Související články v nápovědě