Zpracování transakcí reálných peněz a směna měn

Uživatel je obeznámen a souhlasí s následujícím:

  1. Herna PokerStars vyvine patřičné úsilí, aby zajistila včasné zpracování vkladů a výběrů. Neposkytujeme však žádnou záruku, pokud jde o dobu potřebnou k dokončení zpracování. Nejsme zodpovědní za zpoždění způsobená v bankovních sítích, selháním ze strany zpracovatele nebo aktivitami dalších stran zapojených do procesu zpracování prostředků, které mohou mít za následek zpoždění zpracování, přepracování nebo zrušení transakce nebo zabavení či zmrazení prostředků, ani nebudeme zodpovědní za žádné náhrady skutečných nebo následných škod, které toto zpoždění nebo zabavení způsobí.

  2. Nejsme zodpovědní za žádné náhrady skutečných nebo následných škod, které vznikly ze zpoždění nebo ztráty způsobené poskytnutím neplatných, neúplných nebo chybných finančních či osobních údajů ze strany Uživatele v souvislosti s jeho požadavkem na vklad či výběr.

  3. Jako součást licenčního ujednání PokerStars a v souladu s legislativou proti praní špinavých peněz si musí být Uživatelé vědomi, že za účelem zpracování jejich vkladu nebo výběru po nich může být požadováno předložení osobní dokumentace (např. vládou vystavený doklad totožnosti, výpisy z bankovních účtů a účtů za energie). Toto pomáhá PokerStars ochránit Uživatele a předchází používání PokerStars jako prostředku k praní špinavých peněz či podvodu.

  4. Všechny zrušené nebo odmítnuté výběry budou připsány zpět na váš účet v měně a částce, která byla odečtena ze zůstatku vašeho účtu PokerStars na základě původního požadavku na výběr ještě před směnou měny.

  5. Všechny vrácené vklady budou odečteny z vašeho účtu v měně a částce, která byla připsána k zůstatku vašeho účtu PokerStars na základě původního požadavku na vklad po směně měny.

  6. PokerStars nefunguje jako směnárna. Neneseme zodpovědnost za jakékoli ztráty způsobené změnami směnného kurzu.

  7. Směnný kurz PokerStars je aktualizován v průběhu každého dne a je zodpovědností každého Uživatele kontrolovat příslušné kurzy na našich webových stránkách ještě před zadáním transakcí, jejichž součástí je směna měny. Pro vklady a výběry ve většině měn PokerStars připočítává marži ke směnnému kurzu střed poskytovanému XE (Zdroj XE). Provozní podmínky XE naleznete na http://www.xe.com/legal/dfs.php

  8. Pokud použitá metoda vkladu není okamžitou metodou, bude směnný kurz popsaný výše v bodu 7. uplatněn v okamžiku, kdy nám bude ze strany našeho zpracovatele plateb poskytnuto potvrzení vkladu.

Reálné peníze - Často kladené dotazy

Chip Stack

Zde naleznete všechny odpovědi na otázky, které možná máte k vkladům a výběrům reálných peněz na BetStars.