Zpracování transakcí reálných peněz a směna měn

Uživatelé jsou obeznámeni a souhlasí s následujícím:

  1. Vynaložíme rozumné úsilí k zajištění včasného zpracování vkladů i výběrů z vašeho účtu. Nezaručujeme žádný konkrétní čas, který bude nutný k dokončení zpracování. Nemůžeme být odpovědní za zdržení v bankovních sítích, selhání na straně zpracovatelů nebo jednání dalších stran zapojených do zpracování plateb, která mohou způsobit zdržení, nové zpracování nebo vrácení transakce či zadržení nebo zmrazení prostředků. Stejně tak nejsme odpovědní za žádné skutečné nebo domnělé škody nárokované v důsledku zdržení nebo zadržení prostředků.

  2. Nejsme odpovědní za žádné skutečné nebo následné škody nárokované v důsledku zdržení nebo ztrát způsobených chybnými, neúplnými nebo mylnými finančními nebo osobními údaji poskytnutými Uživatelem při zadávání požadavků na převod.

  3. V rámci naší licenční smlouvy a v souladu se zákonem proti praní špinavých - peněz jsou Uživatelé upozorněni, že po nich může být požadováno poskytnutí osobních údajů (jako státem vydaný doklad totožnosti, bankovní výpisy a účty za energie) za účelem úspěšného zpracování jejich převodu. Tato opatření nám umožňují chránit Uživatele a také brání tomu, aby naše produkty mohly být zneužity pro praní špinavých peněz nebo podvody.

  4. Všechny zrušené nebo odmítnuté převody z vašeho účtu budou vráceny na váš účet v měně a částce, která byla od zůstatku na vašem účtu Stars odečtena původním požadavkem na výběr ještě před provedením směny měn.

  5. Všechny vrácené transakce budou odečteny od zůstatku vašeho účtu v měně a částce připsané k zůstatku vašeho účtu Stars podle původního požadavku na vklad poté, co byla provedena směna měn.

  6. Nejsme směnárna (měnová burza). Neneseme odpovědnost za ztráty způsobené změnou směnného kurzu.

  7. Naše směnné kurzy jsou aktualizovány po celý den a je odpovědností Uživatelů zkontrolovat si příslušné kurzy v Pokladně ještě před provedením transakce, která zahrnuje směnu měn. Pro vklady a výběry ve většině měn připočítáváme marži ke středovému směnnému kurzu uváděnému na XE (Zdroj XE). Provozní podmínky XE.

  8. U metod převodů, které neprobíhají okamžitě, je směnný kurz uvedený v článku 7 použit až v okamžiku, kdy obdržíme potvrzení převodu od našeho zpracovatele plateb.

Reálné peníze - Často kladené dotazy

Chip Stack

Zde naleznete všechny odpovědi na otázky, které možná máte k vkladům a výběrům reálných peněz na BetStars.