Stars Rewards

Díky programu Stars Rewards je snadné vyhrávat odměny napříč celou naší nabídkou produktů. Sbírejte body za odměnu pokaždé, když vypořádáme vaší sázku, nebo hrajte hry o reálné peníze (po splnění určitých podmínek). Nasbíráte-li dostatek bodů k naplnění vašeho ukazatele postupu, vyhrajete truhlu plnou hotovosti a StarsCoin, které můžete využít v Obchodě Stars!

Body za odměnu

Sledujte, jak se s každou další vypořádanou sázkou naplňuje váš ukazatel postupu v horní části hlavní stránky: čím více vsadíte, tím více bodů za odměnu získáte a tím rychleji se naplní. Naplňte ho celý a vyhrajete truhlu plnou StarsCoin, které budou jen vaše.

Truhly

Truhly můžete sbírat a otevírat před session, v jejím průběhu nebo po jejím skončení. K dispozici je šest různých typů truhel s rostoucí velikostí a hodnotou.

Odměny

Level 1: Blue Chest

1. úroveň: Modrá truhla

0,60 $

Level 2: Bronze Chest

2. úroveň: Bronzová truhla

1,20 $

Level 3: Silver Chest

3. úroveň: Stříbrná truhla

3 $

Level 4: Gold Chest

4. úroveň: Zlatá truhla

10 $

Level 5: Diamond Chest

5. úroveň: Diamantová truhla

25 $

Level 6: Black Chest

6. úroveň: Černá truhla

70 $

Veškeré odměny můžete spravovat na svém účtu v sekci „Mé Stars“.

StarsCoin

Vyhrávejte StarsCoin v truhlách a použijte je v Obchodě Stars Rewards. Více informací se dozvíte zde.

Ukazatele postupu

Nasbírejte dostatek bodů za odměnu, čímž naplníte svůj ukazatel postupu a obdržíte další truhlu.

 • Vyhrajte během posledních 28 dnů alespoň jednu truhlu a zůstanete na stejné úrovni truhel.
 • Pokud během 28 dnů vyhrajete 10 truhel, přesunete se na vyšší úroveň truhel. Nová truhla bude k odemčení vyžadovat více bodů, ale také bude v průměru obsahovat větší odměny (viz výše). Když se budete blížit k vylepšení, váš ukazatel postupu zmodrá a my vám přesně ukážeme, kolik vám zbývá do získání vylepšení.
 • Pokud uplyne 28 dnů, aniž byste vyhráli truhlu, váš ukazatel postupu se vynuluje a vy přejdete o úroveň níže. Nové truhly budou dosažitelné snadněji, ale v průměru také budou obsahovat menší odměny. Pokud jste ukazatel postupu naplnili alespoň z 50 %, na nižší úrovni rovnou obdržíte jednu truhlu. Pokud jste na úrovni modrých truhel a během 28 dnů nevyhrajete žádnou, váš ukazatel postupu se vynuluje a vy zůstanete na stejné úrovni.

Směna

Pokud jste na vyšší než modré úrovni a váš ukazatel postupu má brzy vypršet, dostanete možnost směnit váš ukazatel postupu za truhlu z nižší úrovně.

Pokud je například váš ukazatel postupu na úrovni diamantových truhel naplněn z více než 50 % a jeho platnost má do 10 dnů vypršet, můžete ho směnit za zlatou truhlu. Poté budete hrát o zlaté truhly, přičemž budete mít 28 dnů na zisk 10 truhel a návrat na diamantovou úroveň.

Pokud máte nárok na směnu ukazatele postupu, pak tuto možnost uvidíte pod „Mé Stars“.

Jak získat body za odměnu

Požadavky na body za odměnu závisí na typu truhly, na které pracujete. Mezi faktory, které tyto požadavky ovlivňují, jsou nedávná aktivita, typ hry a čisté vklady.

Body za odměnu hráči získávají různými tempy v závislosti na herní aktivitě:

 • Sporty: Body za odměnu udělujeme v momentě vypořádání sázky. U jednoduchých sázek hráči získají 1,4 body za odměnu za každý vsazený 1 $. U vícenásobných sázek / akumulátorů hráči získají 3,9 bodu za odměnu za každý vsazený 1 $.
  • Pro účely výpočtu bodů za odměny se sázky uzavřené v jiné měně než v USD převádějí na USD ve středovém kurzu (podle XE.com).
  • Za proplacené sázky se body za odměnu neudělují, je-li proplacená hodnota rovna původně vsazené částce.
   • Příklad: pokud vsadíte 10 $ a následně si 10 $ necháte proplatit, nezískáte žádné body za odměnu. Pokud však vsadíte 10 $ a proplacená částka bude vyšší nebo nižší než 10 $, body za odměnu obdržíte.
 • Poker: Hráči získávají 45 bodů za odměnu za každý 1 $ zaplacený na poplatcích za plánované turnaje a 100 bodů za odměnu za každý 1 $ zaplaceného rake v Zoom nebo cash hrách či na poplatcích za jiné turnaje (130 bodů za odměnu za každou 1 £, 80 bodů za každý 1 $ CAD a 110 bodů za každé 1 €).
  • Hráči nesbírají body za odměnu u stolů pot-limit a no-limit s blindy 5 $ / 10 $ nebo vyššími, stolů 8-game se sázkami 20 $ – 40 $ nebo vyššími a u stolů dalších her se sázkami 20 $ – 40 $ nebo vyššími.
 • Kasino: Body za odměnu hráči získávají v momentě umístění sázky. Podrobnosti o tempu sbírání podle typu hry, stejně jako to, jak můžete sbírat aktivační body při hraní v kasinu (pro aktivaci bonusů) se dozvíte zde.
Informace o době platnosti

Podmínky

Program Stars Rewards – Slevy a Odměny („Pravidla Slev a Odměn“)

Vaše účast v programu Stars Rewards („Program Stars Rewards“), který hráčům poskytuje Stars Group, je považována za váš úplný souhlas s těmito Pravidly Slev a Odměn.

 1. Účast v Programu Stars Rewards je podmíněna následujícími Pravidly Slev a Odměn. Vyhrazujeme si právo tato Pravidla Slev a Odměn kdykoliv měnit, doplňovat nebo upravovat. Budete-li se i nadále účastnit tohoto programu, bude to považováno za souhlas s tím, že se těmito Pravidly Slev a Odměn budete řídit. Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat stránku s Pravidly Slev a Odměn i další stránky Programu Stars Rewards, abyste si byli vědomi aktuálních ujednání a úprav.
 2. Členství v Programu Stars Rewards je zdarma a je k dispozici hráčům ve všech zemích, kde je takové členství povoleno. Účast může být v některých zemích zakázána zákonem.
 3. Hráči nemohou začít sbírat body za odměnu ani získávat odměny, dokud se do Programu Stars Rewards nepřihlásí tlačítkem „Začít nyní“, které naleznete v našem softwaru pod tlačítkem Začít, a to v hlavní lobby nebo v menu „Mé Stars“.
 4. Program Stars Rewards nabízí našim věrným zákazníkům peněžní slevy a příležitost vyhrát další odměny za předchozí hraní o reálné peníze. Upozorňujeme, že pokud svého členství v Programu Stars Rewards jakýmkoliv způsobem zneužijete, můžete být vyloučeni. O případném zrušení členství bude rozhodovat výhradně Stars Group a nebude možné se proti němu odvolat ani zažádat o jeho přezkoumání.
 5. Slevy a odměny (spolu se všemi body za odměnu, které lze v rámci tohoto programu sbírat) nelze převádět, směňovat, prodávat a ani s nimi nelze žádným způsobem obchodovat. Slevy a Odměny lze vyhrávat a body za odměnu lze sbírat jen pomocí hraní o reálné peníze. Když hráč dosáhne cíleného počtu bodů za odměnu, vyhraje v rámci Stars Rewards výměnou za tyto body odměnu, jak je popsáno výše. Odměny v rámci Stars Rewards mohou mít formu hotovosti nebo StarsCoin (naše virtuální věrnostní měna, kterou lze směnit jen za určité zboží v Obchodě Stars Rewards).
 6. Abyste mohli obdržet, použít nebo si vybrat odměny v rámci Stars Rewards, které za svou účast v programu získáváte, budete muset nasbírat potřebný počet bodů za odměnu.
 7. Účastí v Programu Stars Rewards souhlasíte s tím, že v případě vaší výhry značné částky můžeme využít vaše uživatelské jméno. Pokud však získáte odměnu vyšší než 9 999 $, nepoužijeme vaše jméno ani fotografie k marketingovým účelům bez vašeho písemného souhlasu. Zrovna tak budeme žádat o vaše svolení, když od vás budeme chtít, abyste námi vybraným tiskovým agenturám poskytli rozhovor o vaší výhře (bez nároku na honorář).
 8. Jakékoliv zneužití programu Stars Rewards (ať už by k němu došlo tajnou dohodou mezi hráči, podváděním, klamem nebo jinou formou nesprávného chování) nebo porušení pravidel slev a odměn může vést ke zrušení vašeho členství a propadnutí nebo odebrání všech získaných odměn, bodů za odměnu a StarsCoin.
 9. Jakákoli sázková činnost, která bude prováděna podvodně nebo s cílem obdržet odměnu bez hraní o reálné peníze, povede k propadnutí či odebrání souvisejících odměn. Na Program Stars Rewards se také vztahuje naše Licenční smlouva pro koncové uživatele.
 10. Vyhrazujeme si právo odebrat nebo zrušit jakoukoliv odměnu v rámci Stars Rewards jakémukoliv hráči, pokud bylo o udělení odměny (nebo její výši) rozhodnuto v důsledku jasného omylu, podvodu, technické závady nebo jiných nepředvídatelných okolností.
 11. Členství v programu Stars Rewards a výhody s ním spojené našim hráčům poskytujeme na základně našeho výhradního rozhodnutí a vyhrazujeme si právo kdykoliv program Stars Rewards (včetně zmíněných výhod) ukončit nebo upravit.
 12. Rozhodnutí zaměstnanců a managementu v souvislosti s programem Stars Rewards bude konečné a nebude možné se proti němu odvolat ani zažádat o přezkoumání.

Poslední změna červenec 2019.

Pokud máte jakékoliv dotazy, využijte prosím Centrum nápovědy nebo kontaktujte Zákaznickou podporu.